mahá kumbha mélá 2001
 

domů mýtus historie fakta daršan bhadžany články nástěnka adresář                                                                      

svatí muži se jdou koupatPřesný čas konání Kumbhamely je vypočítáván na základě systému indické astrologie, datující se až do védského období dlouho př.n.l. (jak dlouho zatím nikdo přesně nestanovil). Stručně shrnuto: Slunce projde celým zvěrokruhem za jeden rok. Jedenkrát ročně tedy vstupuje do znamení Kozoroha a tento okamžik nazývaný Makar sankranti je považován za počátek období příznivého pro vykonávání obřadů a dalších duchovních činností. Jupiter (sanskrt. Brhaspati, v astrologii planeta velice příznivá) však za jeden rok projde pouze jedním znamením, do stejného znamení tedy vstupuje vždy po dvanácti letech. Pouze jednou za dvanáct let tedy Jupiter stojí ve hvězdném znamení Berana, když Slunce vstupuje do hvězdného znamení Kozoroha. Tato konstelace nazývá se Kumbhasnána-yóga a je časem pořádání veliké Mahá Kumbha mely. 
Mezi těmito velikými Mahá Kumbha melami pak každá dvanáctá, konající se jednou za 144 let, je zvláště veliká, důležitá a silná. Poslední taková slavná Kumbhamela se konala na jaře roku 2001 v Prayágu.

Oněmi posvátnými místy, na která ukápl nektar nesmrtelnosti a na nichž se konává Kumbha mela jsou: 

Prayág (25°29' N, 81°50'' E) poblíž města Alláhábád ve státě Uttar Pradéš. Soutok tří posvátných řek (hindsky Trivéní Sangam) - Gangy, Jamuny a Sarasvatí. Kumbha mela se zde koná v hinduistickém měsíci Mágha (leden-únor), a nejvýznamnějším dnem je novoluní, kdy stojí Jupiter ve znamení Berana a Slunce i Měsíc ve znamení Kozoroha. Sarasvatí, mýtická posvátná řeka, se ke Ganze a Jamuně v soutoku připojuje z nitra Země.
Prayág rádž je znám též jako Tírtha rádž - král všech svatých míst, a je oslavován v četných svatých písmech. V Garuda puráně se říká: "Prayág je velmi svaté místo, dává radost ze života a těm, kdo tam zemřou, osvobození. Koupelí v Prayágu jsou smyty všechny hříchy ...". Rg véda říká: "Ti, kdo se vykoupou v soutoku světlých vod Gangy a temných vod Jamuny, přijdou do nebe, a ti kdo tam s pevnou myslí opustí svá těla, dosáhnou věčného sídla ...". Ve Váráha puráně je Prayág oslavován takto: "V Prayágu je Trivéní sangam, sídlí tam Pán Šiva a je tam znám jmény Šúlatanka a Sóméšvara. Pán Višnu je tam znám jako Vénu Mádhava a řeky Gangá, Jamuná a Sarasvatí se tam setkávají. Kdo se v Prayágu vykoupe, přijde do nebe a kdo tam zemře, bude navždy osvobozen. Prayág je králem všech svatých míst a je velmi drahý pánu Višnuovi."
Prayág, podobně jako naše matka Praha, svým jménem i svou atmosférou pobízí - zde můžeš překročit práh. Práh vědomí ...

Haridvár (29°58' N, 78°10'' E) ve státě Uttar Pradéš. Hlavním místem koupelí je Har-kí-paurí ghát. Na kamenném nábřeží posvátné Gangy, která zde opouští hory a vstupuje do indických plání, jsou v jednom z mnoha malých chrámů otisky lotosových nohou Pána Višnua. Kumbha mela se zde koná v hinduistickém měsíci Čaitra (březen-duben), kdy stojí Jupiter ve znamení Vodnáře a Slunce vstupuje do znamení Berana.
Hari je jméno Pána Višnua, Hara (hind. Har) je jméno Pány Šivy a dvár znamená brána či dveře. Haridvár či Hardvár je bránou k Harimu i k Šivovi, obrazně i skutečně. Otvírají se zde dveře do vyšších sfér vědomí, a zůstává na poutníku, zda vstoupí ... Asfaltová cesta pak vede z Haridváru do dvou nejsvatějších himálajských svatyní - Badrínáthu (Višnuovy) a Kédarnáthu (Šivovy).

Udžain (23°10' N, 75°41' E) ve státě Madhya Pradéš, na pravém břehu řeky Kšiprá. V Udžainu se též nachází chrám Šivy Mahákáléšvary, s jedním z 12 džjótirlingamů, neboli slavných symbolů Pána Šivy. Koupele se zde konají v měsíci Vaišákha (duben-květen), když stojí Jupiter ve znamení Lva a Slunce ve znamení Berana. Koupel v řece Kšiprá v Udžainu je obzvláště opěvována ve Skanda puráně.

Násik (20°08'N, 74°21' E) ve státě Maháráštra, na břehu posvátné řeky Godávarí (Narmadá). Město má asi 200 chrámů a velký počet kamenných nábřeží - ghátů - podobně jako Haridvár. Mela, nazývaná též Simhastha, se zde koná v měsíci Šrávana (červenec-srpen), když stojí Jupiter i Slunce ve Lvu (hind. Simha). Koupel v Gódávarí v Násiku za této konstelace je opěvována v Šiva puráně a Váráha puráně.

Nejdůležitější a největší je vždy Mahá Kumbha mélá v Prayágu, po ní mela v Haridváru, zbývající dvě mely nebývají tak obrovské. Během dvanácti let se tedy v konají celkem čtyři Kumbha mely, jedna na každém z těchto míst. V Haridváru a Prayágu se navíc vždy mezi dvěma velkými (Mahá) či plnými (Púrna) Kumbhamelami, tj. šest let po minulé neboli šest let před další Mahá Kumbha melou koná poloviční (Ardha) Kumbha mela, taktéž s několikamiliónovou účastí. A na každém z těchto čtyř posvátných míst se v uvedených měsících koná každý rok malá (přesněji řečeno menší - v případě Prayágu přibližně dvoumiliónová) mela. A po celé Indii se kromě toho stále konají nějaké mely - poutě, festivaly a slavnosti ...

 

Hlavní svátky  - nejdůležitější koupací dny na Kumbha mele v Prayágu v roce 2001:
 
9. 1. 2001  - Pauša Púrnimá - úplněk
14. 1. 2001  - Makar Sankranti - Slunce vstupuje do znamení Kozoroha
24. 1. 2001  - Mauní Amávasyá - novoluní
29. 1. 2001  - Basant Paňčamí - začátek jara
8. 2. 2001  - Mágh Púrnimá - úplněk
21. 2. 2001  - Mahá Šivarátrí - svátek zjevení Pána Šivy

 

svatí muži se koupou

Očistná koupel je jedním ze základních obřadních úkonů hinduisty a na Kumbhamele je pro většinu poutníků hlavním bodem programu. Očišťující účinky má koupel v jakékoli svaté řece, ale v soutoku tří svatých řek se účinek ještě stokrát zvyšuje. Když se navíc člověk vykoupe v Sangamu během Kumbhamely, očistný účinek vody se zvyšuje tisíckrát. Z toho důvodu hinduisté věří, že z celého vesmíru je právě Mahá Kumbha mela v Prayágu tím nejlepším místem kam se jet vykoupat.

 

domů mýtus historie fakta daršan bhadžany články nástěnka adresář                                                                     

 

 

 
(c) Kumbhamela, 2000-2001. Nekomerční šíření se povoluje a doporučuje.